Oferta

Ondex – płyty trapezowe PCW

PCW (polichlorek winylu) trapezowe marki ONDEX (producent – RENOLIT Francja) to płyty produkowane unikatową, opatentowaną metodą dwuosiowego orientowania. Dzięki temu procesowi uzyskuje się orientację cząsteczek PCW, która podwyższa własności mechaniczne płyt.

Płyty ONDEX są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od tradycyjnych płyt PCW dostępnych na rynku, gdyż przy ich produkcji nie stosuje się dodatków chemicznych, które z czasem ulegają rozkładowi zmniejszając wytrzymałość materiału.  Posiadają gwarancję na gradobicie, uderzenia oraz niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.

Płyty Ondex® z dwuosiowo orientowanego twardego PCV charakteryzuje:

 • jednorodność struktury
 • odporność na związki chemiczne
 • odporny na środowisko o dużym stężeniu soli
 • wysoka odporność na uderzenia, odporność na gradobicie testowana kulką marmurową fi 40 mm o wadze 38 g, z szybkością 200 km/h
 • wysoka wytrzymałość na zginanie, możliwość gięcia podczas montażu – łuki wklęsłe i wypukłe
 • klasa palności M1/B1 (BS476-cz.7, Euroklasyfikacja), płyty kurczą się pod wpływem ognia
 •  certyfikat ogniowy ITB, materiał samogasnący, bezdymny, niekapiący
 • techniczne certyfikaty budowlane (CSTB, 1200 J, Aprobaty Techniczne, VUPS-CZ, BG BAU)
 • duża żywotność,  odporność na zmiany pogody i niskie temperatury
 • niski ciężar i prostota sposobu mocowania
 • nie przepuszcza wody
Dostępne kolory

Dostępne kolory: bezbarwny i brąz transparentny
Grubość: 0,8 mm
Szerokość: 1,095 m
Dostępne długości: 2 m,  2,5 m,  3 m

 

Uwagi ogólne

Płyt nie stosować na dachach o spadku mniejszym niż 10 stopni (zalecane od 15 stopni).
Płyty stosować tylko w miejscach, gdzie nie nagrzewają się powyżej 60°C.
Nie stosować żadnej izolacji cieplnej za lub pod płytami.
Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po płytach. W przypadkach koniecznych (np. przy  montażu) stosować  „łaty”.


Transport i składowanie

Płyty w stosie przechowywać na paletach lub na kantówkach.
Nie kłaść na rozgrzanych podłożach!
Płyty w stosie składować na płaskiej powierzchni i okrywać jasną, nie przepuszczającą światła plandeką. Stos chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym (efekt kumulacji ciepła) i wilgocią.
Maksymalna wysokość stosu przy składowaniu wynosi 50 cm.


Obróbka

Przy każdej obróbce płyty należy podeprzeć i unieruchomić!


Cięcie

Do cięcia stosować piły o drobnych zębach i niewielkim rozwarciu (np. piły do metalu). W przypadku cięcia maszynowego należy stosować tarczę diamentową lub tarcze o drobnych zębach z węglików spiekanych.


Wiercenie

Wiercić (nie przebijać!) otwory o 3 mm większe od trzpienia śruby, stosując wiertła do tworzyw sztucznych (np. „Unibit”) lub typowe wiertła kręte do metalu. Przy zakładkach wzdłużnych otworów nie należy wiercić w odległości mniejszej niż 50 (40) mm od brzegu płyty.


Montaż

Nie montować płyt uszkodzonych (np. pękniętych) w transporcie lub w czasie obróbki.
Nie wykonywać montażu w temperaturze poniżej 5°C.
Płyty montować stroną zabezpieczona przed promieniowaniem UV (strona, na której znajdują się naklejki lub wytłoczony napis) ku górze.
Konstrukcja, do której mocowane są płyty, powinna być koloru jasnego lub, w miejscach styku z płytami, pomalowana na biało.
Płyty układać rzędami w kierunku odwrotnym do kierunku najczęściej wiejących wiatrów oraz od dołu do góry.
Kolejne rzędy przesunąć o 1/2 szerokości płyty.
Płyty układane na ścianie mocować w dolinach fal, a układane na dachu (przy zastosowaniu odpowiednich podkładek dystansowych) – na grzbiecie fal.
Brzeg okapowy i połączenia płyt (zakładki wzdłużne) mocować na płatwi na każdej fali (przy profilach małych co drugą falę), a środek płyty co drugą lub trzecią falę.
Połączenia płyt należy uszczelniać silikonem lub taśmą uszczelniającą.
Płyta powinna wystawać co najmniej 5 cm poza płatew okapową, ale nie więcej niż 20 cm.
Płyty ONDEX® podlegają dylatacjom cieplnym. W obszarach zakończeń pozostawić luz ok. 3 mm, zależny od długości płyty. Niebezpieczeństwo powstania naprężeń i deformacji.

Niniejsze dane i wsparcie techniczne oferujemy bezpłatnie, z wykorzystaniem najlepszej możliwej wiedzy, lecz z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności